صفحه اصلیاخبارمراسم حافظ خوانی

جزئیات خبر

۶ آبان ۱۳۹۷
مراسم حافظ خوانی

دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را       دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

در هفته ای که گذشت، برنامه حافظ خوانی در پایه های مختلف توسط معاونت فرهنگی برگزار شد. دانش آموزان با اشعار زندگی و سبک خاص حافظ شیرازی آشنا شدند و امروز در مسابقه ای با همین عنوان شرکت نمودند وابیاتی از حافظ را که به دلخواه حفظ کرده بودند را در جمع دوستان و دیگر دانش آموزان غزل خوانی کردند.

در آخر و در حضور دانش آموزان دبستان ایران زمین مراسم اهدای جوایز انجام شد.

 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :