صفحه اصلیاخبارپسرهای نازنین ایران زمین بابا آب داد را مشق کردند

جزئیات خبر

۷ آبان ۱۳۹۷
پسرهای نازنین ایران زمین بابا آب داد را مشق کردند

پسرهای نازنین ایران زمین بابا آب داد را مشق کردند با مهربانی ، با شوق با دستان کوچک و دل های بزرگ ، بال های کوچکشان را باز کردند و برای پرواز تا بی نهایت دورخیز کردند سفرتان بی خطر و پر هیجان بزرگ مردان آیندهارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :