صفحه اصلیاخبارربات پاسخگوی ایران زمین

جزئیات خبر

۷ آبان ۱۳۹۷
ربات پاسخگوی ایران زمین

"دسا ربات تلگرامی ایران زمین "

مجموعه ایران زمین همواره به دنبال استفاده از تکنولوژی های نو به منظور سهولت در ارتباط و خدمات رسانی در همه زمینه ها بوده است.

بر این اساس و با پیگیری این سیاست از ربات پاسخگوی ایران زمین رونمایی می شود شما میتوانید با استفاده از این ربات به آدرس iranzaminschoolbot در تلگرام و رجوع به پخش مربوطه انتقادات ، پیشنهادات خود را مطرح و در اسرع وقت پاسخ واحد مربوطه را دریافت بفرمایید. 

دقت در پاسخگویی (د)

سهولت در دسترسی (س)

افزایش آرامش (آ)

" دسا " ربات ایران زمین در خدمت ایران زمینی ها

 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :