صفحه اصلیاخبارقطار با سوادی

جزئیات خبر

۷ آبان ۱۳۹۷
قطار با سوادی

صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته 

هر دانه ای هست خوشرنگ و رخشان قلب سفیدی در سینه آن 

قطار باسوادی بر ریل های آموزش به سرعت در حال حرکت است . ثانیه ها می گذرد و کلاس اولی ها با سواد تر می شوند.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :