صفحه اصلیاخبارتماشای فینال آسیا در ایران زمین

جزئیات خبر

۱۳ آبان ۱۳۹۷
تماشای فینال آسیا در ایران زمین

چه چیزی لذت بخش تر از تماشای فینال آسیا 

فارغ از نتیجه ، لذت هیاهو، نشاط و هیجان در جمع دوستان و تمرین این مهم که زندگی مثل همیشه بیشتر از اینکه سرگذشت کامیابی ها و فتح باشد،تاریخچه ای از ناکامی هاست وبزرگترین درس،برخاستن بعد از شکست است 

ادامه خواهیم داد و از فرایند بازی زندگی بدون برد و باخت لذت خواهیم برد.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :