صفحه اصلیاخبارمعاینات مدون پزشکی

جزئیات خبر

۲۱ آبان ۱۳۹۷
معاینات مدون پزشکی

معاینات مدون پزشکی، پیشگیری و شروع پروسه درمان در مجموعه ایران زمین طبق برنامه انجام می شود 

در اولین دوره دانش آموزان تحت چک آپ پزشکی پوست و مو قرار گرفتندارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :