صفحه اصلیاخبارفراخوان جذب خبر نگار کوچک

جزئیات خبر

۲۱ آبان ۱۳۹۷
فراخوان جذب خبر نگار کوچک

فراخوان برای عضویت در مجله ایران زمین سبز

پسرهای ایران زمینی به گوش باشیددد....

نویسنده ها،خبرنگاران ،نقاشان،طنزنویسان و فعالان محیط زیست کوچک ایران زمین، دست به قلم شوید و برای مجله داخلی مجموعه مطلب تهیه کنید.

دو ماهنامه ایران زمین با داستان های شگفت انگیز و شعر های باحال و نقاشی های فانتزی و خبرهای جالب کلاسی شما چاپ خواهد شد.

از همین امشب برنامه ریزی کنید و دست به کار شوید... 

واحد فرهنگی منتظر مطالب رنگارنگ شماست و فکر کنید که چقدر جای ستون اختصاصی شما در مجله خالی خواهد بود.

 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :