صفحه اصلیاخباراجرای گروهی مدرسه خرگوش ها

جزئیات خبر

۲۱ آبان ۱۳۹۷
اجرای گروهی مدرسه خرگوش ها

در مجموعه ایران زمین آموزش فارسی از حساسیت ویژه ای برخوردار است اهمیت به کتابخوانی و نگرش ویژه آموزگاران به جذاب کردن ساعات آموزش زبان فارسی مثال زدنی است .

آموزش فارسی در پایه دوم با اجرای نمایش گروهی مدرسه خرگوش ها ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :