صفحه اصلیاخبارکتابخوانی در فضای آزاد

جزئیات خبر

۲۷ آبان ۱۳۹۷
کتابخوانی در فضای آزاد

کتابخوانی در حیاط مدرسه و در فضای آزاد برای دانش آموزان ایران زمین جذاب ، تاثیرگذار و لذت بخش برگزار می شود 

فاصله گرفتن از فضای کلاس و گشت و گذار در حیاط با صفای مجموعه ایران زمین کلاس سومی ها را پر از دغدغه آموختن کرده است.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :