صفحه اصلیاخباربرگزاری نمایشگاه کتاب در ایران زمین

جزئیات خبر

۷ آذر ۱۳۹۷
برگزاری نمایشگاه کتاب در ایران زمین

ارتقا فرهنگ کتابخوانی یکی از اهداف مهم آموزشی و فرهنگی مجموعه مدارس ایران زمین بوده است و ما در مجموعه به دنبال هر فرصتی برای نیل به این مقصود هستیم

برگزاری نمایشگاه کتاب یکی از ابزارهای مهم در ارتقا این فرهنگ است

هفته گذشته نمایشگاه کتاب و بازی های فکری بی نظیری در مجموعه ایران زمین برگزار شد که با استقبال فراوان دانش آموزان روبرو شد
 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :