صفحه اصلیاخبارکارگاه روانشناسی

جزئیات خبر

۸ آذر ۱۳۹۷
کارگاه روانشناسی

اولين كارگاه روانشناسي از سلسله جلسات آموزش خانواده طبق برنامه و سرفصل هاي ارائه شده براي پايه هاي پيش دبستان تا سوم برگزار خواهد شد

به علت پيوستگي مطالب و به منظور بيشترين بهره وري پيشنهاد مي كنيم در تمامي جلسات حضور داشته باشيد.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :