صفحه اصلیاخبارکارگاه روانشناسی

جزئیات خبر

۱۴ آذر ۱۳۹۷
کارگاه روانشناسی

کارگاه روانشناسی با موضوع ( رشد کودک من) برای پایه های پیش تا سوم برگزار شد

دکتر سودمند متخصص روانشناسی مباحث تخصصی و کاربردی را در حوزه روانشناسی رشد مطرح کرده و راهکارهای تربیتی مفیدی را ارائه نمود.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :