صفحه اصلیاخبارکارگاه تشریح

جزئیات خبر

۱۸ آذر ۱۳۹۷
کارگاه تشریح

آشنایی با فیزیولوژی  و آناتومی بدن پستانداران و مطالعه عملکرد ارگان های زیستی ، دخل ، تصرف و دستکاری در پدیده های طبیعی برای دانش آموزان بسیار جذاب است 

آموزگاران مجرب ایران زمین طرح درس های دانش بنیاد هیجان انگیزی را برای این منظور تدارک دیده اند.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :