صفحه اصلیاخبارکارگاه روانشناسی برای پایه های چهارم،پنجم و ششم

جزئیات خبر

۱۸ آذر ۱۳۹۷
کارگاه روانشناسی برای پایه های چهارم،پنجم و ششم

کارگاه روانشناسی با موضوع شناخت دوره گذار از کودکی به نوجوانی برای پایه های چهارم تا ششم برگزار شد 

سلسه آموزش های تربیتی زیر نظر متخصص روانشناسی به صورت مدون در مجموعه ایران زمین در حال برگزاری است 

ما معتقدیم رئوس مثلث خانواده ، دانش آموز و مدرسه بایستی قوی و محکم با دانش روز حرکت رو به جلو خود را ادامه دهد.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :