صفحه اصلیاخبارمعاینات ادواری پزشکی

جزئیات خبر

۲۱ آذر ۱۳۹۷
معاینات ادواری پزشکی

معاینات مدون پزشکی به منظور پیشگیری از بیماری ها و چک آپ مداوم طبق برنامه انجام می شود.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :