صفحه اصلیاخبارجلسات انجمن اولیا و مربیان

جزئیات خبر

۲ دي ۱۳۹۷
جلسات انجمن اولیا و مربیان

بدون شک یکی از اصلی ترین ارکان هر مجموعه آموزشی، جلسات انجمن اولیا و مربیان است

هم اندیشی در این جلسات در راستای تحقق هر چه بیشتر اهداف تربیتی، آموزشی و یکسوسازی سیاست ها و برنامه ریزی هر چه بهتر در جهت بیشترین و بهترین بازده، از اهداف مهم این جلسات است

فرهنگ نقدپذیری در مجموعه ایران زمین به قوت خویش باقی است و نمایندگان شما در این جلسات با استناد به تفکر انتقادی و عقلانیت جمعی قدم های مؤثری را در جهت شفاف سازی و بهبود هرچه بیشتر شرایط موجود، برداشته اندارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :