صفحه اصلیاخبارروز شمار زیبایی ها

جزئیات خبر

۵ دي ۱۳۹۷
روز شمار زیبایی ها

نیروی تلقین جملات مثبت بر هیچ کس پوشیده نیست

ما در ایران زمین بر آنیم تا با الهام از انرژی درمانی و تکرار جملات مثبت شادی و زیبایی را گسترش دهیم

به دفترچه روز شمار زیبایی ها که تحویل دانش آموزان داده شده است دقت کنید، آن را به اتاق بیاویزید و با شوق آنها را به انجام آن تشویق کنید

هدف ما این است : با فرزندان ایران زمین، ایرانی شاد و زمینی زیبا را برای ایرانیان به ارمغان آوریمارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :