صفحه اصلیاخبارآموزش الفبا در پایه اول

جزئیات خبر

۱۱ دي ۱۳۹۷
آموزش الفبا در پایه اول

آموزش الفبا در پایه اول، هر هفته به یادگیری حروف جدیدی می رسد و پسرهای ایران زمینی این حروف را همراه با نمایش های پند آموز کدخدای مهربان یاد می گیرند و با سوادتر می شوندارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :