صفحه اصلیاخبار آموزش های لازم کمک های اولیه توسط کارشناسان جمعیت هلال احمر استان تهران

جزئیات خبر

۱۴ دي ۱۳۹۷
آموزش های لازم کمک های اولیه توسط کارشناسان جمعیت هلال احمر استان تهران

در دنيای شلوغ امروز كه هر لحظه ممكن است خطری گريبانگير ما شود آموزش كمک های اوليه يكی از ملزومات زندگی امروزه است

اين مهم در مجموعه ايران زمين به جد پيگيری شده است و با حضور پرسنل زحمت کش جمعیت هلال احمر استان تهران، نکات و آموزش های لازم کمک های اولیه به دانش آموزان داده شدارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :