صفحه اصلیاخبارآموزش چگونگی استفاده از نرم افزار پاورپوینت به دانش آموزان دوره دوم ابتدایی

جزئیات خبر

۱۴ دي ۱۳۹۷
آموزش چگونگی استفاده از نرم افزار پاورپوینت به دانش آموزان دوره دوم ابتدایی

آموزش پاورپوینت وانجام پروژه با درس های دانش آموزان مقطع چهارم، پنجم و ششم تلفیق شده است تا بار دیگر فرزندان این مجموعه دانش و مهارت خود را در زمینه های مختلف به عرصه نمایش بگذارند. فرزندان ایران زمین از سنین پایه ارائه های حرفه ای را در زمینه های مختلف علمی، مناسبتی و... تمرین می کنندارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :