صفحه اصلیاخبارلذت يادگيری زبان فرانسه در پيش دبستانی ايران زمين

جزئیات خبر

۱۹ دي ۱۳۹۷
لذت يادگيری زبان فرانسه در پيش دبستانی ايران زمين

لذت يادگيری زبان فرانسه در پيش دبستانی ايران زمين با سفر در دنيای رنگ ها

چشيدن مزه خوراكی ها در دنيای واقعی و فانتزی

 سير و سلوک با حيوانات رويايی با قدرت انجام می شود

اين مهم هيجان و اشتياق يادگيری را برای پيش دبستانی ها دو چندان می كند

 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :