صفحه اصلیاخبارجلسه شورای دانش آموزی در دفتر بنیانگذار مجموعه مدارس ایران زمین

جزئیات خبر

۲۱ دي ۱۳۹۷
جلسه شورای دانش آموزی در دفتر بنیانگذار مجموعه مدارس ایران زمین

كوچک مردان ايران زمينی در شورای دانش آموزی در تصميمات اساسی مدرسه مشاركت دارند و از همين امروز زيستن را تمرين می كنند
 

ايران زمين سرزمينی رويايی برای تمرين زندگی است.
 ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :