صفحه اصلیاخبارتريبون آزاد پايه چهارم

جزئیات خبر

۳۰ دي ۱۳۹۸
تريبون آزاد پايه چهارم

. يكى از مهمترين زمينه هاى رشد اجتماعى در بين كودكان ارتقا اعتماد به نفس به منظور ابراز وجود در جمع همسالان در برنامه تريبون آزاد است، دانش آموزان ايران زمين در اين برنامه درباره موضوعى خاص سمينار و سخنرانى خود را آماده مى كنند و در جمع همسالان به بيان ايده ها و نظرات خود مى پردازند دانش آموزان ديگر ضمن گوش دادن به صحبت ها و كنفرانس ايشان سوال هايى را مطرح كرده و انتظار پاسخگويى دارند اين پاسخگويى توسط دانش آموز موجب ارتقا مهارت هاى كنترل و پذيرش ديگرى ، مباحثه ، گفت و گو و ارتقا فرهنگ نقدپذيرى مى شود .

برنامه تريبون آزاد يكى از مهمترين جنبه هاى آموزش غير مستقيم مهارت هاى زندگى در مجموعه ايران زمين است . دانش آموزان در پايه هاى چهارم ضمن سخنرانى درباره موضوع "نقاط ضعف و قوت من چيست؟"راه را براى رشد هيجانى خود هموار مى كنند.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :