صفحه اصلیاخبارجلسه انجمن اوليا مربيان

جزئیات خبر

۱۲ بهمن ۱۳۹۸
جلسه انجمن اوليا مربيان

 توجه به هم انديشى و مشورت با اعضاى خانواده ايران زمين ، يكى از سنت هاى قشنگ مجموعه ايران زمينه ،اعضاى انجمن اوليا و مربيان از ديرباز در اين مجموعه بسيار فعال بودند و با ايده ها و نظرات بكر و بديع خودشون تونستن راه هاى نورانى و جذاب و جديدى رو براى پيشرفت بيشتر براى خانواده ايران زمين بگشايند. اعضاى منتخب خانواده ايران زمين يك دوشنبه در هر ماه باهم جلسه دارند و نظرات ساير عزيزان را به گوش بنيانگذار و ديگر مسئولين مجموعه ميرسونند و باهم ، هم انديشى مى كنند و تصميم هاى جديد و راه هاى نو را امتحان مى كنند.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :