صفحه اصلیاخبارمهربانی آنلاین

جزئیات خبر

۹ اسفند ۱۳۹۸
مهربانی آنلاین

چیزی که بیش از هر چیز خانواده ایران‌زمین را به هم متصل می‌کند زنجیره مهربانی است.محیط مدرسه و رابطه میان دانش‌آموزان و پرسنل ایران‌‌زمین بسیار ‌پر عشق و مهربانانه است و این روزهای تعطیل چیزی که بیش از هر چیز اذیت کننده است دلتنگی ناشی از دوری است.

آموزگاران دیروز صداهای مهربانانه خود را برای دانش‌آموزانشان فرستادند و حالا مشتاق دیدن ر‌وی ماه پسرها هستند.

دست به کار شوید، از فرزندتان یک ویدئو بگیرید و فایل را به نام ایشان نام‌گذاری کنید و برای نماینده کلاس بفرستید تا به دست ما برساند.ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :