صفحه اصلیاخباربرگزاری جلسه سوم انجمن اولیا و مربیان

جزئیات خبر

۲۲ آذر ۱۳۹۹
برگزاری جلسه سوم انجمن اولیا و مربیان

 گفتگو در مورد اقدامات مثبت مجموعه، کم و کاستی ها و فعالیتهای انجام گرفته توسط اعضا بخشی از موضوعات جلسه سوم انجمن اولیا و مربیان بود

 
 با توجه به اینکه فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان در تعلیم و تربیت فرزندان ایران زمین و آینده کشور عزیزمان بسیار تاثیرگذار است،
 هر عضو وظیفه دارد تا تمامی تلاش خود را برای رسیدن به اهداف انجمن اولیا مربیان انجام دهد.
 
 گفتگو در مورد اقدامات مثبت مجموعه، کم و کاستی ها و فعالیتهای انجام گرفته توسط اعضا بخشی از موضوعات جلسه سوم انجمن اولیا و مربیان بود


ارسال نظر

اسم شما :

ایمیل :

پیام شما :