صفحه اصلیمحتوای آموزش کامپیوتر و رایانه

صفحه

محتوای آموزش کامپیوتر و رایانه

کامپیوتر و رایانه

آموزش کامپیوتر با متد جدید زیر نظر مجتمع فنی تهران، که شامل برنامه نویسی و نحوه کار با نرم افزارهای مختلف گرافیکی، آفیس و کد نویسی مخصوص این رده سنی است، در برنامه آموزشی مجموعه ایران زمین قرار دارد.

آشنایی با رسانه و تاثیرگذاری رسانه در دنیای امروز نیز یکی دیگر از اهداف برنامه آموزشی مجموعه است. 

در دنیـای امروز اهمیـت فن آوری اطلاعات و در صدر آن کـار با کامپیوتر و علــوم مرتبط با آن بر کسی پوشیده نیست.

از نوشتن نامه های شخصـی، اداری و محاسبـات روزمـره زندگی گرفته تا دیدن عکس عزیزانمان و ارتبـاط با دوستان در اقصا نقاط جهــان ، همه و همه کوچکترین کارایی های روزمره کامپیوتر در زندگی ما هستند.