صفحه اصلیکادر آموزشی مجموعه مدارس فرزندان ایران زمین

صفحه

کادر آموزشی مجموعه مدارس فرزندان ایران زمین

مونا طاهر

آموزگار پیش دبستان

شیما عامری

آموزگار پیش دبستان

نازلی حسن پور

آموزگار پیش دبستان

سارا افسانه

سوپروایزر اول

آرزو سادات اسماعیلی

آموزگار پایه اول دبستان

ماندانا جلالی

آموزگار پایه اول دبستان

فاطمه خلعتبری

آموزگار پایه اول دبستان

فرزانه محمد خانی

آموزگار پایه اول دبستان

پریناز آزموده

آموزگار پایه اول دبستان

طاهره غریبی

آموزگار پایه دوم دبستان

کتانه پور متین

آموزگار پایه دوم دبستان

مرجان ملکی

آموزگار پایه دوم دبستان

زهرا حسن کریمی

آموزگار پایه دوم دبستان

سولماز خواجه وند

آموزگار پایه سوم دبستان

گلنوش بسام راز

آموزگار پایه سوم دبستان

سیما سلیمی

آموزگار پایه سوم دبستان

الهام جاودان

آموزگار پایه سوم دبستان

محدثه تقی نژاد

آموزگار ریاضی  

هومن حسینی

آموزگار ریاضی

مریم حاجه ئی

آموزگار هدیه های آسمانی و مطالعات اجتماعی

مژگان یونسی

آموزگار هدیه های آسمانی و مطالعات اجتماعی

شهرزاد کریمی

آموزگار علوم

ریحانه زرین

آموزگار علوم

فاطمه گلچین

آموزگار ادبیات

مژگان سلگی

آموزگار ادبیات

مژگان یونسی

هدیه های آسمانی

ستاره معصومی

سوپروایزر زبان های خارجی

الیزا افشان فر

سوپروایزر زبان فرانسه

مونا سعیدپور

سوپروایزر شطرنج

شیما هادی نیا

معاون آموزشی

مریم طبیب خویی

پشتیبانی پیش و اول

سمانه محمدی

پشتیبانی دوم و سوم

شیرین غفوری

پشتیبانی چهارم الی ششم

نگار ابوالقاسمی

کمک آموزگار اول دبستان

 

 

محسن رضا دهباشی

دبیر حساب

هومن زهدی

دبیر هندسه

محسن مصلایی

دبیر اجتماعی

احمد کافی

دبیر عربی

مهدی امامی

دبیر ادبیات

نظامیان

دبیر فیزیک

صفی خانی

دبیر زیست

افجه ای

دبیر دینی و قرآن

درخواه

دبیر هنر

کاظمی

سوپروایزر زبان انگلیسی

حنایی

دبیر زیان انگلیسی

ایرجی

دبیر زبان انگلیسی

نیساری

دبیر زبان انگلیسی