صفحه اصلیمحتوای آموزش زبان انگلیسی

صفحه

محتوای آموزش زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

یادگیری زبان دوم مهارت‌های فراوانی را مثل حل مسئله، تفکر نقادانه، گوش کردن موثر، تقویت حافظه و ارتقاء تمرکز را تقویت می کند.

کودکانی که به بیش از یک زبان تسلط دارند، خلاق‌تر هستند.

برنامه آموزش زبان دوم در مجموعه ایران زمین عمل‌گرایانه است.

چهار مهارت اصلی (شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن) به‌صورت برنامه‌ریزی شده ارائه می‌شود.

مهارت‌های اصلی، ارتقاء در مهارت‌های فعلی گرامر، لغت و تلفظ را شامل می شود.

وجه تمایز آموزش زبان در مجموعه ایران زمین نسبت به دیگر موسسات و مدارس تنوع در سطح زبان و تعداد کم دانش‌آموزان در هر سطح است.

 

ورود به سیستم آموزش زبان انگلیسی با آموزش  Oxford Phonics World
تاکید و آموزش روی مهارت‌های گفتاری، شنیداری و Gamification، داستان‌گویی
استفاده از وسایل کمک آموزشی متنوع
پس از اتمام سطح فونیک زبان آموزان وارد سطح FAMILY I می‌شوند (این مجموعه بسیار مناسب رده سنی 6 تا 11 سال است.)
تمامی مدرسان دپارتمان زبان انگیسی در مجموعه ایران زمین دارای مدارک معتبر بین‌المللی هستند.
سوپروایزرهای مستقر در مدرسه با حضور منظم در کلاس‌ها بر روند آموزش نظارت دارند.