صفحه اصلیمحتوای آموزش زبان فرانسه

صفحه

محتوای آموزش زبان فرانسه

زبان فرانسه

یادگیری زبان دوم مهارت‌های فراوانی را مثل حل مسئله، تفکر نقادانه، گوش کردن موثر، تقویت حافظه و ارتقاء تمرکز را تقویت می کند.

کودکانی که به بیش از یک زبان تسلط دارند، خلاق‌تر هستند.

برنامه آموزش زبان دوم در مجموعه ایران زمین عمل‌گرایانه است.

چهار مهارت اصلی (شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن) به‌صورت برنامه‌ریزی شده ارائه می‌شود.

مهارت‌های اصلی، ارتقاء در مهارت‌های فعلی گرامر، لغت و تلفظ را شامل می شود.

وجه تمایز آموزش زبان در مجموعه ایران زمین نسبت به دیگر موسسات و مدارس تنوع در سطح زبان و تعداد کم دانش‌آموزان در هر سطح است.

 

استفاده از متد های نوین آموزشی
آموزش آمادگی دریافت سـه سطح از مدرک بین المل لی دلف پریم (اولیـن مدرک فرانسه کودکان در دنیا)
آماده سازی براي اخذ مدرک Delf""Prim
Supervisor awgilo bserve
سطح بندی در ابتدای سال تحصیلی
استفاده از لابراتوار زبان جهت تکمیل پروسه آموزشی