صفحه اصلیمحتوای آموزش فلسفه برای کودکان

صفحه

محتوای آموزش فلسفه برای کودکان

فلسفه برای کودکان

سالیان مدیدی است که متخصصان تعلیم و تربیت در کشورهای جهان تلاش خود را وقف کاری نو در تعلیم و تربیت کرده اند. آن ها روش هایی را برای ارتقای سطح فکری دانش آموزان ابداع کرده اند که با عنوان فلسفه برای کودکان یا P4C در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجرا است.

در این برنامه منظور از فلسفه شیوه اندیشیدن می باشد که در نتیجه ی کنجکاوی و شگفتی پدید آمده است. 

بهترین راه نزدیک شده به فلسفه پرسیدن چند پرسش فلسفی، به شگفت آمدن و شوق به فهمیدن می باشد که در زندگی کودکان نمودهای فراوانی را دارد. 

برنامه فلسفه برای کودکان از این طبیعت کنجکاو و حس حیرت بچه ها استفاده می کند و آنها را به جستجوی معنا تشویق می کند و درک آنها را گسترش می دهد، تفکر و مهارت های استدلال را تقویت می کند؛ به پرورش اعتماد به نفس و صفاتی کمک می کند که به خوب قضاوت کردن در زندگی روزمره منجر می شود و تفکر مستقل و قضاوت بهتر را پایه گذاری می کند. 

در این برنامه، معلمان کودکان را به تفکر عمیق تر تشویق می کنند، کودکان عمیقاً بر روی تفکر خود و مهارت های مورد استفاده ی خود تمرکز خواهند کرد و سپس مهارت های خود را هنگامی که در حال بررسی و تقویت ایده های خود و دیگران در پاسخ به معماهای فلسفی هستند، بهبود خواهند بخشید. فلسفه برای کودکان بر این ایده مبتنی است که کودکان قابلیت ها و توانایی های استدلال و دانش خود را در یک اجتماع می سازند. وقتی در موقعیت های جمعی و گروهی قرار گیرند عملکردهای ذهنی بالاتر از حد انتظاری از خود نشان می دهند.

این برنامه راه هایی پیشنهاد می کند که بچه ها بتوانند ایده هایشان را به زبان بیاورند. وقتی بچه ها سخنگوی افکارشان باشند، تفکر و گفتار آنها می تواند کلاس را از مکانی پر از دستور و فرمان به مکانی مناسب برای آموزش و پرورش تبدیل کند. در چنین محیط هایی به بچه ها فرصت می دهند به جای اینکه پشت سر هم قرار بنشینند، روبه روی هم قرار بگیرند، احساسات همدیگر را بفهمند، به هم گوش دهند، در صحبت کردن نوبت را رعایت کنند و دنبال راه حل باشند. کلاس های مدارس ما می توانند با توسل جستن به این رویکرد عوش شوند. اولین گام این است که شرایطی را برای یاددهی و یادگیری تفحص و گفت و گو خلق کنیم. هدف این برنامه نه تنها پرورش مهارت های تفکر در دانش آموزان است، بلکه تبدیل فرایند تدریس به پژوهش و تفحص مشترک نیز می باشد. 

روش کار  : 

هر جلسه ی برنامه فلسفه برای کودکان با خواندن بخشی از داستان شروع می شود. سپس از کودکان خواسته می شود تا چیزی را که در داستان باعث شگفتی آنها شده، انتخاب کنند و بدین طریق بحث شروع می شود. در جریان بحث و فعالیت ها بچه ها دایره وار دور هم می نشینند که هر کس به راحتی بتواند دیگران را ببیند و صدای آنها را بشنود. در ادامه یک سری تمرین ها و طرح بحث ها و بازی های فلسفی در اختیار بچه ها قرار می گیرد. سپس در ادامه جلسه، در مورد مسائلی که با آن برخورد کرده اند، بحث و تبادل نظر و تأمل می کنند. نکته اصلی این است که تمام بحث از سوال های بچه ها و معمولاً در پاسخ به یک محرک (کتاب داستان) پدید می آید.

در این فرایند معلم نقش هدایت کننده بحث را دارد. به بچه ها کمک می کند تا دیدگاه های خود را بیان و از آنها با دلیل و منطق دفاع کنند. کشش به طرف حقیقت یابی است و گوناگونی و اختلاف نظر طبیعی و مورد انتظار است.

بدین طریق مهارت هایی که زیر بنای تفکر می باشد از جمله: مهارت کشف ابهام، مهارت استنباط، مهارت مفهوم سازی، مهارت مقایسه کردن، مهارت طبقه بندی و... پرورش می یابد و همچینین موجب پرورش خلاقیت، رشد فردی میان فردی و پرورش درک اخلاقی و... می شود.