صفحه اصلیکادر اداری مجموعه مدارس فرزندان ایران زمین

صفحه

کادر اداری مجموعه مدارس فرزندان ایران زمین

سید محمدجواد ذهبی

مدیرعامل و سرپرست مجموعه مدارس ایران زمین

سیروس فرجی

مدیریت پیش دبستان و دبستان ایران زمین

حامد صالحی

مدیر داخلی

پیمان مشیری

مدیر اجرایی

فریده سرایی

معاونت

حیدر صنیعی

معاون انضباطی پایه اول

امیر نرج آبادیان

معاون انضباطی پایه دوم و سوم

احمد احدی

معاون انضباطی پایه چهارم الی ششم

طلیعه حمزه نیا

معاون پرورشی

معصومه تبریزی

مشاور

مهدی بنازادگان

 

حنانه آریا متین

 

فرناز ابراهیم نژاد

آموزشی

نسترن اکبرپور

آموزشی

سپیده رشیدی

گرافیست

سارا ملکی

طراح

سهیلا غلام زاده

انتشارات

زهرا ساکی

امور اداری

آرمیتا اسدالهی

روابط عمومی

حدیث ولیانی

روابط عمومی

فرزانه عظیمی

روابط عمومی