صفحه اصلیمحتوای آموزش زبان آلمانی

صفحه

محتوای آموزش زبان آلمانی

زبان آلمانی

یادگیری زبان دوم مهارت‌های فراوانی را مثل حل مسئله، تفکر نقادانه، گوش کردن موثر، تقویت حافظه و ارتقاء تمرکز را تقویت می کند.

کودکانی که به بیش از یک زبان تسلط دارند، خلاق‌تر هستند.

برنامه آموزش زبان دوم در مجموعه ایران زمین عمل‌گرایانه است.

چهار مهارت اصلی (شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن) به‌صورت برنامه‌ریزی شده ارائه می‌شود.

مهارت‌های اصلی، ارتقاء در مهارت‌های فعلی گرامر، لغت و تلفظ را شامل می شود.

وجه تمایز آموزش زبان در مجموعه ایران زمین نسبت به دیگر موسسات و مدارس تنوع در سطح زبان و تعداد کم دانش‌آموزان در هر سطح است.

 

آموزش زبان آلمانی در مجموعه ایران زمین همگام با سیستم آموزش زبان آلمانی انیستیتو گوته است.
زبان آموزان پس از گذراندن دوره‌های متنوع آموزش زبان آلمانی در مجموعه ایران زمین آمادگی شرکت و دریافت مدارک بین‌المللی موسسه گوته را خواهند داشت.
آموزش زبان آلمانی با تمرکز به چهار مهارت (Horen / Lessen / Sprchen / schreiben) خواهد بود و کتاب Hallo Anna که کتاب شناخته شده‌ای برای برای آموزش تخصصی زبان آلمانی به کودکان و نوجوانان است در این مجموعه مورد استفاده قرار می گیرد.
آموزش زبان آلمانی با ارائه انواع بازی‌ها، نمایش انیمیشن و استفاده از ابزارهای آموزشی متنوع توسط مدرسین کارآزموده با مدارک بین‌المللی برگزار می‌شود.