صفحه اصلیانجمن اولیاء و مربیان

صفحه

انجمن اولیاء و مربیان

انجمن اولیاء و مربیان

 انجمن اولیاء و مربیان و نشست­های خانواده و مدرسه نباید تشریفاتی و صرفا با  موضوع کمک اقتصادی به مدارس برگزار شود. ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی

آشنایی با انجمن اوليا و مربيان

به منظور تامین مشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیاء محترم دبستان پسرانه ایران زمین، در سال تحصيلی جاری مطابق سنوات گذشته انجمن اولیاء و مربیان مدرسه با مشارکت شما خانواده­های محترم در جلسه مجمع سی­ام مهرماه با برگزاری انتخابات تشکیل گردیده است. اعضا انجمن در این دوره بر این باورند که  انجمن اولیاء و مربیان با تلاش برای حمایت از حقوق والدین و با هدفمند کردن فعالیت­های خود می­تواند به سهم خویش در حل مشکلات موثر بوده و زمینه لازم  برای ارتباط بیشتر خانواده با مدرسه را به وجود آورند که حاصل آن بهبود کیفی آموزش در همه پایه­های تحصیلی دبستان ایران زمین خواهد بود.بر این اساس با توجه به نقش کلیدی اولیاء در موفقيت تحصيلی و تربیتی فرزندان و از سویی ضرورت جلب مشارکت حداکثری خانواده­ها در فعالیت­های مدرسه، بدینوسیله اعضا انجمن ضمن دعوت از همه شما پدران و مادران محترم برای همراهی با برنامه­های انجمن اولیاء و مرببان در سال طی یکسال تحصیلی،آمادگی خود برای رسيدگی به درخواست­ها و مشکلات مرتبط با دانش آموزان و مدرسه را اعلام می­نمایند.